Menu

Lodowisko

Od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r. cena jednorazowego wstępu na lodowisko (50 minut) wynosić będzie:

2 zł – bilet ulgowy
6 zł – bilet normalny

Cena usługi wypożyczenia 1 pary łyżew wynosić będzie:

3 zł - wypożyczenie łyżew 1 para ulgowy
5 zł – wypożyczenie łyżew 1 para normalny

Cena usługi ostrzenia łyżew wynosić będzie 4 zł.

Na podstawie UCHWAŁY NR XLIV/424/2013 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 29 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka:

 

1. Uprawnionymi do wstępów ulgowych są:

a) dzieci od 3 do 7 roku życia,
b) dzieci i młodzież szkolna za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,
c) studenci do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej,
d) osoby powżyej 60 roku życia.

2. Dzieci w wieku do 3 roku życia mają prawo do wstępu bezpłatnego.
3. Czas trwania jednego wstępu wynosi 50 minut.
4. Cennik lodowiska:

Harmonogram pracy lodowiska

730 – 900 Przygotowanie tafli lodowiska

Lodowisko czynne

900 – 2100

1400 – 1500 Przerwa techniczna na czyszczenie tafli

1720 – 1800 Przerwa techniczna na czyszczenie tafli

UWAGA W STYCZNIU PROMOCJA

W okresie od 2 stycznia 2014r. do dnia 31 stycznia 2014r. ustala się promocyjne ceny wstępu na lodowisko:

  • wstęp normalny do 1500 - 4,00 zł w miejsce 8,00 zł
  • wstęp ulgowy do 1500 - 2,00 zł w miejsce 4,00 zł
  • wstęp normalny od 1500 - 6,00 zł w miejsce 8,00 zł
  • wstęp ulgowy od 1500 - 3,00 zł w miejsce 4,00 zł
  • wypożyczenie 1 pary łyżew - 5,00 zł w miejsce 6,00 zł i 3,00 zł w miejsce 4,00 zł
  • ostrzenie 1 pary łyżew - 4,00 zł w miejsce 6,00 zł

Sport w Kętach

zgoda malec